Opłaty za żywienie prosimy uiszczać na konto:
Miejskie Biuro Finansów Oświaty/MOS nr 3 w Warszawie
66 1030 1508 000000 0005 5013 7097
tytułem: żywienie (imię i nazwisko) za miesiąc....

Stawka żywieniowa w naszej placówce wynosi 13 PLN za każdy dzień pobytu
(3 PLN - śniadanie, 7 PLN - obiad, 3 PLN - kolacja)
UWAGA!!!
Zapraszamy rodziców i opiekunów 08 lutego 2018 r. godz. 16:00 na szkolenie,
bezpośrednio po, którym odbędzie się zebranie podsumowujące wyniki nauczania
w I półroczu roku szkolnego  2017/2018.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA