Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r.
dotycząca egzaminu ósmoklasisty
PEŁNY TEKST ZE WSZYSTKIMI  INFORMACJAMI ZNAJDZIECIE TUTAJ