INFORMACJE NT. REKRUTACJI DO SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
wysoki kontrast
Ulotka informacyjna nt. rekrutacji
Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej
List Ministra Edukacji Narodowej
Dni otwarte w warszawskich liceach ogólnokształcących w 2019 r.
Dni otwarte w warszawskich technikach i branżowych szkołach I stopnia w 2019 r.
Harmonogram rekrutacji
Harmonogram działań ucznia szkoły podtawowej
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - zadania Kuratorium Oświaty
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Plan naboru do szkól ponadpodstawowych