KALENDARIUM ROK SZKOLNY  2018/2019
03 września 2018 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 grudnia - 31 grudnia 2018 Przerwa świąteczna
28 stycznia -  10 lutego 2019 Ferie zimowe
18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 Wiosenna przerwa świąteczna
10-12 kwietnia 2019 Egzamin gimnazjalny
15-17 kwietnia 2019 Egzamin ósmoklasisty
21 czerwca 2019 Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca - 31 sierpnia 2019 Przerwa letnia - wakacje

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:  w dniach egzaminów dla uczniów, którzy nie 
przystępują do egzaminów; 02 listopada 2018 oraz 02 maja 2019 
wysoki kontrast