!!!REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH!!!

4 czerwca br. pod adresem: warszawa.edu.com.pl został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.
Kandydaci będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2020/2021.

Od 15 czerwca od godz. 8.00 do  do10 lipca  godz. 15.00 kandydaci będą mogli zalogować się i wypełnić „Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021”.
• Kandydaci ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu, korzystając z zakładki „Zaloguj się”. Wprowadzają login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
• Kandydaci ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym nie jest m.st. Warszawa samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, wprowadzają nr PESEL.

BADANIA LEKARSKIE DLA UCZNIÓW I KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I NA KKZ
1.
Informacje do rodziców uczniów i kandydatów do szkół ponadpodstawowych są dostępne na stronie: https://mwomp.pl/badania-uczniow-wykonywane-przez-mwomp-w-2016-roku/
2. Wykaz placówek realizujących badania dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia jest dostępny pod linkiem >>>>>>>> 
3.Badania uczniów ubiegających się w trakcie nauki o uprawnienia do kierowania pojazdami :
a) Informacje  ogólne: >>>>>>>>>>
b) Wykaz placówek realizujących badania: >>>>>>>>

PLAN NABORU
w pliku do pobrania znajduje się plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2020/2021 wraz z adresami  internetowymi warszawskich szkół ponadpodstawowych.

DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH SZCZEGÓŁOWEGO WYJAŚNIENIA - FILM INSTRUKTAŻOWY: >>>>>>>>>>
PLAN NABORU
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ UCZNIA
SYSTEM REKRUTACJI  >>>>>>>>>>>>