wysoki kontrast
MENU PRZEDMOTOWE
MENU PODMIOTOWE
Biuletyn Informacji Publicznej
SPOSOBY PRZYJMOWANIA
I ZAŁATWIANIA SPRAW
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Skargi i wnioski należy składać w sekretariacie placówki lub bezpośrednio u Dyrektora po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

adres:
ul. Trakt Lubelski 40, 04-870 Warszawa

Dyrektor - tel. 22 872-50-18; 19     22 872 93 67 wew. 28   
e-mail dyrektor@domnatrakcie.pl

Sekretariat - tel. 22 872-93-67;  fax. 22 872-93-67 wew 21
e-mail sekretariat@domnatrakcie.pl