Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2022/2023
1 listopada 2022 Wszystkich Świętych
23 grudnnia 2022 - 31.grudnia 2022 Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2023, Nowy Rok
13 lutego - 26 lutego 2023 Ferie zimowe
06 kwietnia - 11 kwietnia 2023 Wiosenna przerwa świąteczna
1 maja 2023 Międzynarodowe Święto Pracy
3 maja 2023 Święto Konstytucji 3 Maja
08 czerwca 2023, czwartek Boże Ciało
28 czerwca - 31 sierpnia 2023 Przerwa letnia - wakacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych:

Zgodnie z rozporządzeniem  dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze:
do 6 dni - dla szkół podstawowych
Zainteresowanych rodziców i opiekunów umieszczeniem dziecka w naszej placówce 
prosimy o kontakt tel. 22 872 93 67

Dni nauki w roku szkolnym 2022/2023 - 186;   dni wolnych - 179
wysoki kontrast
Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi procedurami  i regulaminem MOS nr 3
1. REGULAMIN I PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE INTERNATU MOS 3
2. ZASADY FUNKCJONOWANIA INTERNATU W MOS 3 NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19 (informacje dla rodzica)
3. ZASADY FUNKCJONOWANIA INTERNATU W MOS 3 NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19 (informacje dla wychowanka)
WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIECIE NA STRONACH MEN >>>>>