Opłaty za żywienie prosimy uiszczać na konto:
Miejskie Biuro Finansów Oświaty/MOS nr 3 w Warszawie
66 1030 1508 000000 0005 5013 7097
tytułem: żywienie (imię i nazwisko) za miesiąc....

Stawka żywieniowa w naszej placówce wynosi 13 PLN za każdy dzień pobytu
(3 PLN - śniadanie, 7 PLN - obiad, 3 PLN - kolacja)
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 dla wszystkich klas odbędzie się
21 czerwca (czwartek) o godz. 16:00

Rozdanie świadectw klas VII SP oraz II Gimnazjum - 22 czerwca (piątek) o godz. 8:30

Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów