Dane teleadresowe:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr3 "Dom na Trakcie", Szkoła Podstawowa nr 39
04-870 Warszawa, ul. Trakt Lubelski 40
konto: Miejskie Biuro Finansów Oświaty/ Młodzieżowy Ośrodek Socjterapii Nr 3 -  66 1030 1508 0000 0005 5013 7097


                  
                                                 
                                                                                         
                                                                                                                                                              

                                        
                                              

                                                       

                     
                                                        
                                                                                 
                                  

Administrator strony WWW - Jerzy Kosiorek kosiorek@domnatrakcie.pl


                                                                            

Dyrektor - mgr Anna Kosiorek 22 872 93 67 wew. 1 akosiorek@eduwarszawa.pl
Z-ca dyrektora - mgr Piotr Witul 22 872 93 67 wew. 5 pwitul@eduwarszawa.pl
Kierownik internatu - mgr Urszula Gawryś  22 872 93 67 wew. 4 u.gawrys@eduwarszawa.pl  
Internat - pok. wych. dziewczęta  22 872 93 67 wew. 2
Internat - pok. wych. chłopcy 22 872 93 67 wew. 3
sekretariat 22 872 93 67 wew. 1 sekretariat.mos3@eduwarszawa.pl
Pedagog - mgr Sebastian Rudnicki 22 872 93 67 wew. 5 srudnicki@eduwarszawa.pl
Psycholog - mgr Karolina Krakowska 22 872 93 67 wew. 6 kkrakowska@eduwarszawa.pl
Kuchnia  22 872 93 67 wew. 8
Intendent/magazynier Magdalena Papis 22 872 93 67 wew. 7
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Łukasz Tofiliński
  mbfo.iod@um.warszawa.pl
wysoki kontrast