2011
Maroko styczeń
Maroko marzec
Słowenia 05/06
Słowenia 07/08
Słowenia 08/09
Hiszpania październik