Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:
telefonicznie
22 872 93 67 wew. 1    sekretariat od poniedzia
łku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00
22 872 93 67 wew. 5    pedagog - poniedzia
łek, środa, piątek 8:00 - 13:00; wtorek, czwartek 14:30 - 17:30
                                                           
e-mail

Zobacz na nasz
ej stronie                                          jak wiele się u nas dzieje.

Formularz zg
łoszeniowy do wypełnienia
sekretariat@domnatrakcie.pl
www.domnatrakcie.pl
FORMULARZ
Rekrutację do klasy VI, VII, VIII prowadzimy
cały rok szkolny (do wyczerpania wolnych miejsc)
Back
Next


Polecamy oprogramowanie dla administratorów szkolnych pracowni komputerowych
BIULETYN
INFORMACJI
PUBLICZNEJ
Title
Title

Image description goes here

More information