STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK
Nieruchomość wraz z budynkiem oraz środki trwałe i wyposażenie będące we władaniu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 stanowi własność Miasta Stołecznego Warszawy.
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMOTOWE
wysoki kontrast