ORGANY NADZORU
Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa 
w  imieniu którego nadzór sprawuje Biuro Edukacji.

Nadzór merytoryczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMOTOWE
wysoki kontrast