ZASADY FUNKCJONOWANIA
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3  jest placówką zapewniającą całoroczną i całodobową opiekę młodzieży w wieku od 13 do 18 lat w normie intelektualnej, wymagającej stosowania specjalnej organizacji kształcenia, metod pracy, terapii, wychowania i resocjalizacji.

Podstawą umieszczenia nieletniej lub nieletniego w MOS jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W internacie funkcjonuje pięć grup wychowawczych będących zarazem oddziałami Gimnazjum istniejącego przy MOS nr 3.
W skład MOS 3 wchodzi: internat dla 58 wychowanków, oraz Szkoła Podstawowa nr 39 kl. VI-VIII z oddziałami gimnazjalnymi kl II i III.

Kadrę pedagogiczną szkoły i internatu stanowią wykwalifikowani nauczyciele i wychowawcy oraz specjaliści w dziedzinie psychologii, socjoterapii, pedagogiki oraz terapii pedagogicznej.

Pracownicy administracji i obsługi mają za zadanie dbać o właściwe funkcjonowanie placówki od strony administracyjnej, zapewniać prawidłowe żywienie wychowanków a także utrzymywać ład i porządek w placówce. 

Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMOTOWE
wysoki kontrast